Bileiķu Kārļi 1939. - 1940. gada ziemā.

Bileiķu Kārļi 1939. - 1940. gada ziemā