Dragūnu Zetes bēres. Bilēķu kapos, 27. maijā 1967. gadā

Dragūnu Zetes bēres. Bilēķu kapos, 27. maijā 1967. gadā