Bilēķu Šultos Šultu mammas bērēs 1966. gada 15. oktobrī

Bilēķu Šultos Šultu mammas bērēs 1966. gada 15. oktobrī