Bilēķu Šeptes Jaunzemju radu kāzas  1939. gadā

Bilēķu Šeptes Jaunzemju radu kāzas  1939. gadā