Bilēķu Šeptes Jaunzemis dzimta no Tautiņām 1924. gada 26. martā

Bilēķu Šeptes Jaunzemis dzimta no Tautiņām 1924. gada 26. martā