Bilēķu Ļutki 1961. g. 21. janvārī

Bilēķu Ļutki 1961. g. 21. janvārī