Bilēķu telefona  centrāles un pasta pārzinis

Bilēķu telefona  centrāles un pasta pārzinis