Bilēķu kapos 1967. gada 28. janvārī

Bilēķu kapos 1967. gada 28. janvārī