Bilēķu Kraukļi 25. jūlijā 1963. gadā

Bilēķu Kraukļi 25. jūlijā 1963. gadā