Pa kreisi - Upenieki,  Klāvaiši 1993. gada 13. aprīlī

Pa kreisi - Upenieki,  Klāvaiši 1993. gada 13. aprīlī