Meldermeitiņa Olga Matison jaunkundze Bilēķu Darģu birzē,1948. gada pavasarī

Meldermeitiņa Olga Matison jaunkundze Bilēķu Darģu birzē,1948. gada pavasarī