Mārtiņš ar Andri pie Lielbuļļu -Annas muižas ceļa vietā -pie upītes (tagad izbagarēta grāva) Skatījumā pa straumi uz leju. 1967.gada 30. jūnijā

Mārtiņš ar Andri pie Lielbuļļu -Annas muižas ceļa vietā -pie upītes (tagad izbagarēta grāva) Skatījumā pa straumi uz leju. 1967.gada 30. jūnijā