Mūrīši, Gala Skudras no lielceļa puses 1947. gada novembrī

Mūrīši, Gala Skudras no lielceļa puses 1947. gada novembrī