Pie  nojauktā Priedulas kroga  1965. gadā 11. jūlijā

Pie  nojauktā Priedulas kroga  1965. gadā 11. jūlijā