Pie Priedulas kroga pirts 1920. gadu beigās (2)

Pie Priedulas kroga pirts 1920. gadu beigās (2)