Pie nojauktā Priedulas kroga. 1965. gada 11. jūlijā

Pie nojauktā Priedulas kroga. 1965. gada 11. jūlijā