Puķu purviņā 1961. gada 29. augustā

Puķu purviņā 1961. gada 29. augustā