Vadakstes Klāvaišu māju ļaudis ap 1930. gadu

Vadakstes Klāvaišu māju ļaudis ap 1930. gadu