Vadakstes Kārkliņu māju saimnieks

Vadakstes Kārkliņu māju saimnieks