Vecauces pagasta Aņģēs 1930. gadi

Vecauces pagasta Aņģēs 1930. gadi