Ādamaišu māju saimnieki 1930. gadā

Ādamaišu māju saimnieki 1930. gadā