Pie Kalnamuižas pārbrauktuves. Vadakste starp Vadakstes muižu un Karogiem 1967. gada 24. augustā

Pie Kalnamuižas pārbrauktuves. Vadakste starp Vadakstes muižu un Karogiem 1967. gada 24. augustā