Silaiņu birze pie Vadakstes upes, 1961. gada 10. septembris

Silaiņu birze pie Vadakstes upes, 1961. gada 10. septembris