Uz Silaiņu birzīti un Bilēķiem 1967. gada 25. augustā

Uz Silaiņu birzīti un Bilēķiem 1967. gada 25. augustā