Uzņemts no Vēju lankas, augšpus Melnalkšņa dzelmei. Bērzi Ļutku krastā. 1967. gada 7. septembris

Uzņemts no Vēju lankas, augšpus Melnalkšņa dzelmei. Bērzi Ļutku krastā. 1967. gada 7. septembris