Klīkāļu krievu kapi 17. jūnijā 1968. gadā

Klīkāļu krievu kapi 17. jūnijā 1968. gadā