Klīkāļu Šmitkina māja 1969. gada 21. jūnijā

Klīkāļu Šmitkina māja 1969. gada 21. jūnijā