Klīkāļu žīdu kapi 1971. gada 19. augustā (2)

Klīkāļu žīdu kapi 1971. gada 19. augustā (2)