No Klīkāļu - Veģeres lielceļa uz Priedulu

No Klīkāļu - Veģeres lielceļa uz Priedulu