No Klīkāļu krievu kapiem - uz Priedulu 1968. gada 17. jūnijā

No Klīkāļu krievu kapiem - uz Priedulu 1968. gada 17. jūnijā