Izpostītais piemineklis 1967. gada 1.jūlijā

Izpostītais piemineklis 1967. gada 1.jūlijā