Kon - Tiki Vadakstes upē pie Karogiem 1967. gada 24. augustā

Kon - Tiki Vadakstes upē pie Karogiem 1967. gada 24. augustā