Par projektu:

2004. gadā, pateicoties Vadakstes pagasta bibliotekāres Alinas Dvarišķes un Vadakstes pamatskolas vēstures skolotājas Intas Tuzas iniciatīvai,tika izveidota mūsu novadpētnieka Žaņa Skudras foto arhīva datu bāze (kopā 1100 vienības), kas ilustrē Vadakstes pagastu un apkārtni programmā Lotus Notes, taču šī programma atradās stacionāri uz viena datora Vadakstes pagasta bibliotēkā un nebija publiski pieejama, nebija arī iespējas datu bāzi papildināt un tehniski nodrošināt tās drošību un nezūdamību. Tāpēc bibliotēkas vadītājai Aina Statkus radās doma piedalīties biedrības KIT realizētā projekta „Saldus novada kultūras projekti „Ceļojums” projektu konkursā, ar domu pārlikt esošo datu bāzi universālākā formātā un izveidot tīkla lietotāju saskarni, kas vizuāli izskatās kā mājas lapa, lai padarītu šo kultūrvēsturisko mantojumu pieejamu visiem interesentiem caur adresi vadakstesmantojums.saldus.lv. Izmantojot esošo Saldus novada pašvaldības nodrošinājumu- serveri, tiks veikta regulāra kopiju veidošana, tādējādi nodrošinot datu bāzes drošību, kā arī aizsardzību no ārējiem faktoriem. Projekts „Ceļojums Vadakstes vēsturē ar skatu nākotnē” tika daļēji atbalstīts ar  līdzfinansējumu budžeta pozīcijā „Datu bāzes saskarnes vadakstesmantojums.saldus.lv izveide un meklēšanas rīku izstrāde.

Autortiesības © 2014. Vadakstes pagasta bibliotēka.