Priedulas kapos 1967. gada 14. novembrī

Priedulas kapos 1967. gada 14. novembrī