Priedulas vecajos kapos 1967. gada 1. jūlijā

Priedulas vecajos kapos 1967. gada 1. jūlijā