Pie Priedulas grantsbedrēm 1967. gada 1. jūlijā

Pie Priedulas grantsbedrēm 1967. gada 1. jūlijā