Pie Priedulas laipas 1967. gada 1. jūlijā

Pie Priedulas laipas 1967. gada 1. jūlijā