Vadakste šodien!

Šī projekta ietvaros Vadakstes bibliotēkas darbinieki turpina novadpētnieka Žaņa Skudras iesākto!

Iepazīsties ar Vadaksti šodien!

Izmantojot izvēlni kreisajā pusē vai meklēšanas funkciju (augšējā izvēlnē)!

Autortiesības © 2014. Vadakstes pagasta bibliotēka.