Vadakstes Lāču mājas 1988.g. 28. augustā

Vadakstes Lāču mājas 1988.g. 28. augustā