Vadakstes Vēji 1968. gada 14. jūlijā

Vadakstes Vēji 1968. gada 14. jūlijā