Vadakstes dzirnavas 1970. gada 7. jūlijā

Vadakstes dzirnavas 1970. gada 7. jūlijā