Vadakstes pagasta Dāvidu kūts paliekas 1988. gada 28. augustā

Vadakstes pagasta Dāvidu kūts paliekas 1988. gada 28. augustā