Vadakste (Robežupe) pretīm Šmitkiniem 1966. gada 7. jūlijā

Vadakste (Robežupe) pretīm Šmitkiniem 1966. gada 7. jūlijā