Vadakstes upe 1974. gada 28. martā (1)

Vadakstes upe 1974. gada 28. martā (1)