Vadakstes upe augšpus Lielās dzelmes 1971. gada 19. augustā

Vadakstes upe augšpus Lielās dzelmes 1971. gada 19. augustā