Vadakstes upe augšpus Vadakstes muižas 1967. gada 24. augustā

Vadakstes upe augšpus Vadakstes muižas 1967. gada 24. augustā