Dzelme lejpus Somu pirts Vadakstes upē 1967. gada 18. augustā

Dzelme lejpus Somu pirts Vadakstes upē 1967. gada 18. augustā