Vītiņu dzirnavu kolka. Pa kreisi brīvslūžas 1962. gada 14. jūlijā

Vītiņu dzirnavu kolka. Pa kreisi brīvslūžas 1962. gada 14. jūlijā