Vītiņu Peļķu mājas ap 1937.,1938. gadu

Vītiņu Peļķu mājas ap 1937.,1938. gadu