Vītiņu dzirnavas un ciema padomes  sekretāre Jurkāne Vince 1948. gada vasarā

Vītiņu dzirnavas un ciema padomes  sekretāre Jurkāne Vince 1948. gada vasarā